NIEČO O POHODLÍ

Žiť život snov a pomocnik Upratovanie Bratislava

Neviem ako vy, ale ja som si vždy priala žit svoj život maximálne slobodne. Robiť len to, čo ma baví a sústrediť sa na svoje ciele a mať za sebou nejaké výborné výsledky. Nezaťažovať sa zbytočnostami. Riadiť sa pravidlom - ak existuje niečo, čo môže urobiť niekto iný, nech to urobí niekto iný. Áno, jedine tak môžete v živote dosiahnuť naozajstného úspechu. Keď budete robiť všetko sami, nebudete môcť robiť naplno to, v čom ste najlepší. A nie je to škoda? Prečo nevyužiť svoj plný potenciál?

Robíte v práci svoju prácu a ešte k tomu prácu za ostatných. Snažte sa to eliminovať. Naučte sa hovoriť nie. Robte len to, čo Vám naozaj prinesie výsledky. Len to, čo naozaj musíte. Ak sa niekto snaží hodiť na Vás niečo, čo môže urobiť on sám, starostlivo to zvážte. Váš čas je obmedzený. Potom to dopadne tak, že si prácu nosíte domov a tak vlastne v jednom kuse len pracujete. A ono to neskončí. Bude to tak stále. Ľudia si zvyknú, že ste dobrosrdečný a budú Vám pridávať a tváriť sa milo. Však to poznáte.

Poďme si teraz predstaviť život snov. Predstavte si, že robíte naplno to, čo Vás napĺňa. To, čo Vás baví. Ak zmizne hranica, čo robíte? Predstavte si, že zmizli všetky limity, všetky bariéry. Kde ste a čo robíte? Ako sa cítite? Áno, presne tak dosiahnete úspech. Odstráňte hranice a premýšľajte bez nich. Zbytočne Vás limitujú. A to Vás k úspechu nevedie. Teraz teda viete, čo asi pravdepodobne robíte. A ako to dosiahnuť? Možno nemáte možnosť okamžite skončiť s tým, čo robíte aktuálne a začať sa naplno venovať tomu, na čo máte talent. Ale môžete získať viac času tým, že budete robiť menej vecí, ktoré môže urobiť niekto iný. Zamyslime sa napríklad nad činnosťou nazývanou upratovanie. Pokiaľ bude niekto túto činnost robiť za Vás, koľko času tak získate? Koľko energie ušetríte? Urobí to niekto za Vás a Vy sa môžete venovať iba sebe. 

Navštívte web Upratovanie Bratislava a dohodnite sa. Stretnete sa tu so serióznou upratovačkou, ktorá má výborné ceny. Zariadi vo Vašom byte, dome či pracovni poriadok. A Vy poriadok potrebujete. Ak nič nestíhate, pravdepodobne okolo seba máte chaos. Ale Vy potrebujete mať čistú myseľ. A s tým súvisí práve upratané prostredie.

Upratovanie Bratislava to vyrieši. Teraz máte teda o starosť menej. Máte čistú myseľ a veľa času na viac. Odpadli starosti, venujte sa teda maximálne sami sebe. Čo ďalej môžete delegovať na ostatných? Vybavovanie emailov. Je niekto, kto môže jednoduchú korešpondenciu vyriešiť za Vás? Ak áno, delegujte aj túto činnosť. Delegujte jednoduché každodenné činnosti, ktoré robíte skôr roboticky a zamerajte sa na tie, pri ktorých využivate svoj plný potenciál. Úspech a život Vašich snov sa čoskoro dostaví.

Sme jedinečné originálne bytosti. Každý máme svoj potenciál, ktorý potrebujeme využiť. Každý tu máme úlohu byť šťastný. Cítime ak sme prepracovaní a zahltení, nedá sa hovoriť o šťastí. Zjednodušujte si svoj život ako len môžete. Snažte sa venovať čo najviac času sebe aj svojim blízkym. Snažte sa o dosiahnutie pocitu, kedy sa cítite ľahko a šťastne. V takom stave ide všetko lepšie. Zrazu sa zapoja vo Vašom podvedomí také schopnosti, o ktorých teraz ešte ani netušíte, že ich máte.

Žiť život snov a pomocnik Upratovanie Bratislava
 
Neviem ako vy, ale ja si vždy prial žit svoj život maximalne slobodne. Robiť len to čo
 
ma bavi a sústrediť sa na svoje ciele a mať za sebou nejake poriadné výsledky.
 
Nezaťažovať sa zbytočnostami. Riadiť sa pravidlom - ak existuje niečo, čo môže urobiť
 
niekto iný, nech to urobi niekto iný. Ano, jedine tak môžete v živote dosiahnúť
 
naozajstného úspechu. Keď budete robiť všetko sami, nebudete môctť robiť naplno
 
to, v čom ste zrovna Vy najlepší. A nie je to škoda? Prečo nevyužiť svoj plný potenciál?
 
Robite v práci svoju prácu plus ešte prácu za ostatných Snažte sa to eliminovať.
 
Naučte sa hovoriť nie. Robte len to, čo Vám naozaj prinesie výsledky. Len to, čo
 
naozaj Vy musiíe. Ak sa niekto snaží hodiť na Vas niečo, čo môže urobiť on sám,
 
starostlivo to zvážte. Váš čas je obmedzený. Potom to dopadne tak, že si prácu nosíte
 
domov a tak vlastne v jednom kuse len pracujete. A ono to neskonči, nene. Bude to
 
tak stále. Ľudia si zvyknú, že ste dobrosrdečný a budú Vám pridávať. A tváriť sa milo.
 
Však to poznáte.
 
Poďme si teraz predstaviť život snov. Predstavte si, že robite naplno to, čo Vás
 
naplňa. To, čo Vás baví. Ak zmizne hranica, čo robite? Predstavte si, že zmizli všetky
 
limity, všetky bariery. Kde ste a čo robite? Ako sa cítite? Áno, presne tak dosiahnete
 
úspech. Odstráňte hranice a premýšľajte bez nich. Zbytočne Vás limitujú. A to vas k
 
úspechu nevedie. Teraz teda viete, čo asi pravdepodobne robíte. A ako to dosiahnúť?
 
Možno nemáte možnosť okamžite seknút s tým, čo robíte aktuálne a začať sa naplno
 
venovať tomu, na čo máte talent. Ale môžete ziskať viac času tým, že budete robiť
 
menej veci, ktoré môže urobiť niekto iný. Zamyslime sa napriklad nad činnosťou
 
zvanu upratovanie. Pokiaľ bude niekto túto činnost robit za Vás, koľkoo času tak
 
ziskate? Kolko energie ušetrite? Urobi ak to niekto za Vas, môžete sa venovať len
 
sebe. Navštiivte web upratovanie Bratislava a dohodnite sa. Stretnete sa tu so
 
serioznou upratovačkou, ktorá má privetivé ceny. Zariadi vo Vašom byte, dome či
 
pracovne poriadok. A Vy poriadok potrebujete. Ak nič nestíhate, pravdepodobne
 
okolo seba máte chaos. Ale Vy potrebujete mať čistú myseľ. A s tým súvisí práve
 
upratané prostredie. Upratovanie Bratislava to vyrieši. Teraz máte teda o starosť
 
menej. Máte čistú myseľ a veľa času na viac. Odpadli starosti, venujte sa teda
 
maximálne sami sebe. Čo ďalej môžete delegovať na ostatnyýh? Vybavovanie
 
emailov, je niekto, kto môže jednoduchú korespondenciu vyriešIť za Vas? Ak áno,
 
delegujte aj túto činnosť. Delegujte jednoduche každodenné činnosti, ktoré robíte
 
skôr roboticky a zamerajte sa na tie, pri ktorých využivate svoj plný potenciál. Uspech
 
a život Vaších snov sa čoskoro dostavi.
 
Sme jedinečné originálne bytosti. Každý máme svoj potenciál, ktorého potrebujeme
 
využit. Každý tu máme ulohú byť šťastni. Citime Ak sme prepracovani a zahlteni, neda
 
sa hovorit o šťastí. Zjednodušujte si svoj život ako len môžete. Snažte sa o čo najviac
 
času na seba a na svojich blizkych. Snažte sa o dosiahnutie pocitu, kedy sa citite ľahko
 
a šťastne. V takom stave ide vsetko lepsie. Zrazu sa zapoja vo Vašom podvedomi také
 
schopnosti, o ktorých teraz ešte ani netusite, že ich máte.

 

www.najlepsie-upratovanie.sk

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode